RİDAS® ürün içeriği nedir?

EPS Köpük

Expanded Polistren Köpük(EPS Genleşmiş Polistren Köpük) petrolden elde edilen, köpük halinde, termostatik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir. Polistren taneciklerim şişirilmesi ve birbiri ile kaynaşması ile elde edilen EPS ürünlerde, tanecilşerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan gaz”Pentan” dır. Pentan taneciklerin çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. Böylece, EPS levhalarının bünyesinde bulunan çok sayıdaki (1 m³ EPS’ de 3-6 milyar tanecik) küçücük kapalı gözenekli hücreler içerisine durgun hava hapsolur. Malzemenin %98’i hareketsiz ve durgun havadır. Hareketsiz ve kuru hava bilinen en ekonomik, çevre dostu ve mükemmel ısı yalıtım malzemesidir.

EPS, ısı yalıtım malzemesidir

 • EPS ısı yalıtım levhalarının ekonomik ve üstün ısı yalıtım özellikleri bu şekilde sağlanır. Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtım sağlayan  bir kaç malzemeden biri olan EPS, aynı performansı ülkemizde kullanılan diğer ısı yakıtım malzemesinden daha ekonomik olarak sağlayan tek malzemedir.
 • Basınca dayanıklıdır, kırılgan değildir. Isı yalıtım malzemesi olarak yüksek eğilim dirençlerine sahip olup, kapalı gözenekli olduğundan ıslanmaz kapiler su geçirgenliği yoktur ve higroskopik değildir, yalıtımı sürekli yapar. Ekonomik yalıtım malzemesidir. Sonsuz ömürlüdür. Bina durdukça yalıtım görevine ilk günkü gibi devam eder. Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
 • Çevre dostu nötr bir malzemedir. Geri dönüşümlü bir malzemedir. 16-36 dansite (yoğunlukta) üretildiğinde ısı yalıtım projelerinde gerçek değerler sunarak performans sağlar. Yoğunluğuna ve kullanım detayına bağlı olarak ısıtmaya ve soğutmaya harcanan enerjiden %60-70 tasarruf sağlar. Pasif ev teknolojisinde geçişte dünya standartlarındaki imalat malzemeleri içinde öncelikli sırada tercih görmektedir. Pasif ev yalıtım değerleri en yüksek direnç ve performansı gerektirdiğinden enerjiden %85-90 tasarruf sağlanması öngörülmektedir.
 • Bütün bu özelliklerinin dışında, sağladığı o kadar fayda ve maliyet avantajı göz önüne alındığında, EPS’nin diğer yalıtım ürünlerinin aksine çok ekonomik olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

 

Yoğunluk (dansite kg/m3 )

EPS, kullanım sahasına göre iştenilen yoğunluklarda üretilir. Özellikleri yoğunlukla istenilen yönde değiştirilebildiğinden malzeme israfına ve gereksiz maliyet artışlarına sebep olmaz. Isı yalıtım amacıyla genellikle 15-30 kg/m3 yoğunluklarda üretilmektedir. Nihai ürün olarak EPS, hafiflik, kolay işlenebilirlik ve diğer malzemeler ile kompozit ürünlerin imalatında kullanılabilirlik gibi özelliklere de sahiptir.

Su Emme Oranı

Malzemelerin su emme oranı üzerinde etkili büyüklük, gözeneklerinin açık veya kapalı oluşudur. Direkt su ile temas halinde kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür ve EPS, kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok küçük olduğu için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez. EPS’yi meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan kapalı gözeneklerinin duvarları suyu geçirmez.

Yanma Özelliği

 • EPS normal ve alev yürümeyen olmak üzere iki tip olarak üretilebilmektedir. Alev yürümeyen B1 sınıfı hammaddeden üretilmektedir.
 • EPS’nin parlama noktası 360-370 Co olup; kendiliğinden yanabilmesi için ortam sıcaklığının 490 Co ‘ye ulaşması gerekir.
 • EPS’nin yanması sonucu ortaya çıkan gaz miktarı, ahşap gibi her binada kullanılan birçok malzemeden daha azdır. Sıcağa karşı dayanımı ise; sıcaklığın derecesine ve süresine bağlıdır.
 • Kısa süreli 100 Co ye kadar dayanıklı, uzun sürede 75-85 Co ye, minimumda ise -180 Co ye kadar kullanılır. Bu nedenle çok soğuk tesisler için ideal bir malzemedir.
 • 

Polipropilen İplik

Polipropilen hafiftir

 • Polipropilen tekstil sektöründe kullanılan iplikler içerisinde en hafif olanıdır.
 • Özgül ağırlığı 0.90 g/cm 3 olup diğer sentetik ipliklerden plyester (1.38 g/cm 3) ve naylona kıyasla çok hafif bir polimerdir.

Polipropilen doğaya dönüşümlüdür.

 • Günümüzde tekrar kullanım ve doğaya dönüşümün önemi açıktır. Polipropilen piyasadaki sentetik malzemeler içinde bu dönüşüm açısından en avantajlı olanıdır.
 • Polipropilen bünyesine nem almaz.
 • Polipropilen iplik suyu sevmeyen ve su itici özelliği (hidrofobik) olan bir polimerdir. Dolayısıyla mekanik özelliklere bağlı nemdeki değişimden etkilenmez.
 • Polipropilen renklidir, abraj ve renk bırakma olmaz.
 • Polipropilen iplik, üretiminden sonra boya tutmaz. İplik, üretim esnasında talep edilen renkte boyanır ve her siparişte aynı renk elde edilir. Renk farklılığı sorunu olmaz.

Polipropilen kir ve leke tutmaz

 • Polipropilen iplik, molekül yapısı itibariyle kir ve leke tutmaya uygun değildir. Propilen nefes alır.
 • Propilen ilik terleme ile oluşan nemin elbiseden geçmesine olanak sağlayarak vücudun kuru kalmasını sağlar.

Polipropilen hijyeniktir ve alerji yapmaz

 • Polipropilen iplik kir,leke ve boya tutmadığı gibi bünyesinde bakteri de barındırmayarak anti-bakteriyel özellik gösterir. Ayrıca  anti-alerjiktir.
 • İlave maddelerle anti bakteriyel üretilebilir

Polipropilen güneş ışınlarına dayanıklıdır

 • İplik üretimi esnasında güneşin ultraviole ışınlarına karşı direnç kazandıran UV katkı maddesi kullanılarak zararlı güneş ışınlarının ipliğin fiziksel özelliklerini ve rengini etkilemesinin önüne geçilir.

Polipropilene güç tutuşurluk uygulanabilir

 • Polipropilen iplik üretimi esnasında özel katkı maddelerin ilavesiyle flame retardancy(güç tutuşur) özelliğini kazandırır.

Polipropilen iplik tekstüre edilerek hem yumuşak tuşe hem de hacimli iplik elde edilebilir

 

Akrilik Elyaf

Fiziksel Özellikleri

 • Yüzeyi pürüzsüz yeknesak bir çubuk görünümündedir. Birkaç tane düzgünsüz, aralıklı paralel çizgiler içerir. Enine kesitleri farklılık gösterir. Genelde yuvarlak veya ( biçimindedir.
 • 1.16-1.18 g/cm 3 arasında değişen yoğunluğa shiptir. Hacimlilik ve kaplama kabiliyeti iyidir. Yoğunluk poliamidden daha yüksektir, diğer birçok elyafa göre düşüktür.
 • Normal halde parlaktır. Ancak, kullanım yerine göre matlaştırılabilir. Parlak, yarı mat ve
 • mat olabilir. Parlaklık derecesi elyafa ilave edilen pigment cinsine bağlıdır
 • Orta veya iyi derecede bir mukavemete sahiptir.  Mukavemeti yünden daha iyidir. Yaşken mukavemette %10-15 oranında düşme gözlenir.
 • İyi derecede elastikiyete sahiptir.
 • Buruşmaya karşı son derece dirençlidir. Poliester veya yünden düşüktür. Pamuk ve ipekten yüksektir.
 • Düşük nem oranına sahiptir. %65 nisbi nem ve 200C’de % 1-2.5’tir. Normal koşullarda sudan etkilenmez ve emiciliği çok azdır. Kesitten su emerler. Akrilik elyafının daha çok stapel kullanılmasının sebebi de yüzeyden değiş kesitten nem almasıdır.
 • 1500C’nin üstünde sararma olabilir. 2500C’nin üstünde yumuşama ve yapışma söz konusudur. Akrilik elyafı için 1400C’ye kadar ütü sıcaklığı olabilir. Belirli erime noktaları yoktur.
 • Akrilik elyafı hava ve gün ışığından fazla etkilenmez. Bilinen çok az organik çözücüde çözünebilir. Bu nedenle kuru temizlemeye karşı dayanıklıdır. Buna karşılık, kuarterner amonyum tuzları, lityum bromür, amonyum rodanür, çinko klorür gibi tuzların çözeltilerinde çözünür.
 • Nem çekme özelliği, taşıdığı monomerin cinsine bağlı olarak %1,2 ile %1.6 arasında değişir.
 • Elektriklenme özelliği fazladır. Ancak leke tutmaz ve çok kolay temizlenir.

 

 

 

 Kimyasal Özellikleri

SU: Hidrofob bir elyaf olmaları nedeniyle çok fazla su ememezler. Su içine bırakıldıklarında elyaf uçlarından su emerler. Yaş halde dayanım %10-20 oranında azalır.

ASİTLER: Mineral ve organik zayıf asitlere karşı dirençlidir. Nitrik asit ve sülfürik asitten derişik  çözeltisinde çözünürler.

BAZLAR: Soğukta dayanımı iyidir. Ancak, sıcak ve kuvvetli bazlardan olumsuz etkilenir, sararma ve kahverengiye dönüşme olur.

AĞARTMA MADDELERİ: Yükseltgen ağartma maddelerine karşı dayanımı sınırlıdır. En iyi şekilde asidik ortamda sodyum klorit ile ağartılırlar.

ORGANİK ÇÖZÜCÜLER: Kuru temizlemede kullanılan maddelere karşı iyi dayanımlıdırlar. Ancak, dimetilformamid gibi polar çözücülerde tümüyle çözünürler.

IŞIK, ATMOSFER KOŞULLARI: Ultraviyole ışınlara karşı çok direnlidir. Güneş ışınlarına kaşı dayanımları çok iyidir.

SICAKLIK: Sıcaklık sayanımı sınırlıdır. Yüksek temperatürde (1200C’nin üzerinde) uzun süreli kurutmalarda zarar görürler. Uzun süreli olarak 1200C’ye kadar ısıtılabilirler. Ütüleme düşük temperatürlerde yapılmalıdır. (1400C)

KÜF VE MANTAR: Çok dirençlidir.

GÜVELER, BÖCEKLER: Tamamen dirençlidir.

İŞTE  RİDAS’IN İÇERİĞİNDEKİ BU ÖZEL MALZEMELER İLE, SİZLERE EMSALSİZ AVANTAJLAR SUNMAKTADIR.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret155713
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.79717.8283
Euro9.23239.2693